Umělecký eurytmický týden 2. ročníku

V termínu od 17. do 21. 3. 2014 probíhal v druhém ročníku umělecký týden. V rámci něho studenti nacvičovali svůj eurytmický program, s kterým se chystají reprezentovat naší školu na mezinárodním eurytmickém festivalu pro mladé v německém Witten Annen. Každý den po epoše se nesl v znamení usilovného cvičení a přípravy programu. Při naší  práci nám pomáhal i zahraniční lektor – Daniel Müller Goldegg, učitel eurytmie a člen eurytmicko-dramatické skupiny Mistral. Studenti si napsali vlastní texty pro ztvárnění, z jejich pera vyšel příběh o odvážném a veselém šaškovi, který se nezalekne ani mocné Smrti a romantická báseň o tom, jaká úskalí a pokušení se mohou postavit do cesty milujícím srdcím. Hudební část programu tvoří eurytmie k 1. větě Bouřkové sonáty d-moll od L. v. Beethovena. Umělecký týden nám umožnil se do práce ponořit a položit našim choreografiím pevný základ. Na programu budeme dále pracovat a doufáme, že se 26.5. přijdete podívat na naše vystoupení do Salesiánského divadla, abyste na vlastní oči uviděli, co z naší snahy vyrostlo.

Příprava představení byla finančně podpořena z prostředků projektu OPPA „Další krok k adaptabilitě“ (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/34355)

Pozvánka