Ekologické praktikum v severních Čechách

V rámci ekologického praktika ve dnech 22.-26. června 2015 navštívili studenti druhého ročníku Mosteckou pánev, aby se z první ruky seznámili s ekologickými problémy oblasti a jejích obyvatel, ale také sami přímo přiložili ruku k dílu na obnově státního zámku Jezeří.

Ekologické praktikum je výjezdní projekt, který je stálou součástí školního vzdělávacího programu SŠ Waldorfské lyceum. Jeho konkrétní podoba je ovšem v každém roce jiná, protože studenti každého ročníku se podílejí na jeho přípravě a pomáhají hledat jeho zaměření. Tak jsme se letos ocitli v Severních Čechách uprostřed fyzicky i sociálně rozkopané krajiny a snažili se spatřit z různých úhlů pohledu její trápení i budoucí možnosti.

V rámci praktika jsme se zúčastnili několika besed o problémech oblasti a exkurzí do lomu Československé armády a do rekultivovaných území, navštívili jsme jedinečné vodní dílo Fláje, prohlédli jsme si nový Most i zbytky starého Mostu a pokusili se pochopit dějinné a společenské souvislosti, na pěší pozorovací cestě krajinou jsme si všímali jejích proměn, hovořili jsme se zástupci obyvatel Horního Jiřetína a na zámku Jezeří jsme pomáhali s celou řadou prací, které byly v našich silách, od opravy přístupové cesty po úklid císařských komnat.

Jen sotva můžeme v několika odstavcích zprostředkovat dojmy a poznatky, které jsme si z ekologického praktika přivezli. Výběr fotografií snad aspoň trochu přiblíží aspoň rozmanitost všeho, co jsme prožili.