Tiskové zprávy

Jak se žilo v „dávnověku“. Kniha o tom, jak žili rodiče dnešních studentů.

Sborník studentských prací má 350 stran a obsahuje pětadvacet kapitol věnovaných podobám běžného života v padesátých až osmdesátých letech minulého století. Tedy v době, kdy dospívali rodiče a prarodiče dnešních studentů. Každá kapitola je složena z úvodní ministudie, srovnávající tehdejší a dnešní podobu v některé oblasti společenského života, rozhovorů s třemi pamětníky různého věku a je doplněna dobovými fotografiemi. V některých případech studenti srovnávali dokonce život tří generací. Publikaci vydalo vlastním nákladem Waldorfské lyceum Praha a jejím podkladem byly studentské práce 1. ročníku lycea ve školním roce 2013/2014.

TZ_Waldlyceum_141218_Jak_se_žilo_v_dávnověku

Jak se žilo v dávnověku_kniha

Podnikatelské projekty maturantů Waldorfského lycea

Zveme vás na prezentace podnikatelských plánů studentů, které proběhnou ve středu 10. 12.2014 od 10.10 hod do 11.40 hod na Waldorfském lyceu v Praze. Prezentace jsou finálním výstupem projektového týdne, jehož cílem bylo co nejpraktičtějším způsobem seznámit studenty s pojmy a procesy podnikové ekonomiky. Výsledkem jsou zcela konkrétní a realizovatelné podnikatelské záměry, z nichž dva budou v příštím roce s velkou pravděpodobností uskutečněny.

Waldorfští studenti začali zkoumání středověku pobytem v klášteře

pdfStudenti druhého ročníku pražského Waldorfského lycea v říjnu strávili týden v prostorách bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem. Zahájili tak epochu dějepisu, která se věnuje středověku. Smyslem pobytu bylo vzbudit ve studentech zájem o tuto historickou epochu prostřednictvím autentického zážitku. Tímto motivujícím způsobem se snaží pedagogové lycea pracovat i v jiných předmětech.

klášter16