Prezentace ročníkových prací v náhradním termínu

Zveme Vás na prezentace ročníkových prací třetího ročníku v náhradním termínu, které proběhnou v úterý 20. 9. 2016 v učebně 4. ročníku (B).

Smyslem ročníkové práce je, aby si studenti při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, aby se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, aby dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to by se měli studenti pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy.

Vyvrcholením celého procesu je právě veřejná ústní prezentace, na kterou Vás tímto zveme.

Program:

16.00 Slavnostní zahájení

16.10 Jan Uhlík – Analogová fotografie
16.30 Denisa Springerová  – Tajemství písma
16.50 David Slaboch – Japonská kaligrafie

17.10 Přestávka

17.20 Martin Fouček – Vývoj olympíjských her
17.40 Jan Prokeš – Winston Churchill