Zpráva o projektu Flow – Promluv pohybem

Dne 12. září 2015 se 9 spolužáků (absolventů Waldorfského lycea) opět setkalo, abychom pod vedením naší bývalé učitelky eurytmie Barbory Forbakové a eurytmisty Daniela Müllera Goldegga zahájili roční eurytmický projekt Flow – Promluv pohybem. Eurytmie nás totiž již během studia uchvátila natolik, že jsme se rozhodli v ní pokračovat i nadále. Jako hlavní cíl projektu jsme si vytyčili vnést eurytmii více do světa a seznámit s ní širší okruh lidí. A mimoto jsme se také chtěli všestranně rozvíjet – vedle eurytmie jsme se věnovali také malování, sborovému zpěvu, biologii a společné četbě díla R. Steinera.

Během celého roku jsme pracovali na dvou jevištních programech. První nesl název Cestou popela a byl určen především pro dospělé a mládež. Šlo v něm o eurytmické ztvárnění klavírního tria Episodi e Canto Perpetuo od současného lotyšského skladatele Peterise Vaskse spolu s textem z pera jedné z účastnic projektu. Pro dětské publikum jsme nacvičili českou pohádku O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku od Boženy Němcové, na níž jsme pracovali již předchozí rok – tentokrát jsme ji však nastudovali v německém jazyce.

V červnu 2016 jsme pak s oběma programy vycestovali na dvoutýdenní turné po České republice, Slovensku a Německu. S programem Cestou popela jsme veřejně vystoupili celkem třikrát, a to v Praze, Bratislavě a v Berlíně. Všude jsme se setkali s neobvyklou návštěvností a s velmi vřelým přijetím nejen ze strany znalců eurytmie, ale i od diváků, kteří se s eurytmií setkali poprvé. Dále jsme pak program představili ve waldorfských školách v Praze, Ostravě, Berlíně, Göttingenu, Würzburgu a Heidelbergu. I tam nás studenti přijali vlídně a s otevřeností. S pohádkou jsme potěšili publikum v německých waldorfských školách, v Obci křesťanů v Berlíně či u mentálně a fyzicky postižených v Camphillu Alt-Schönow.

Moc nás těší, že se nám úspěšně podařilo naplnit to, co bylo na začátku naším vysněným a vzdáleným cílem – hodně jsme se díky tomu naučili! Mockrát děkujeme také všem, kteří nás nějakým způsobem podpořili a přišli se podívat na naše vystoupení!

Za skupinu Flow – Matěj Rybka