Tento seminář organizovala Asociace waldorfských škol ČR za výrazné organizační a lektorské pomoci Akademie waldorfské pedagogiky.

Základní charakteristika semináře

  • Cílem základního semináře bylo vytvářet podmínky pro rozvoj dovedností k vyučování zejména na prvním a druhém stupni základní waldorfské školy, včetně metodiky a didaktiky. Seminář však také nabízel základy pro vyučování na střední waldorfské škole. Východiskem studia byly charakteristické obsahy a metody waldorfské pedagogiky, a také metody osobnostního rozvoje učitele.
  • Seminář vznikl v úzké spolupráci se Svobodnou vysokou školou – Seminářem waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu, byl podporován Mezinárodní konferencí waldorfských škol (Haagský kruh) a Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku (IAO).
  • Byl určen aktivním učitelům waldorfských škol bez waldorfského vzdělání, studentům pedagogických fakult a všem, kdo hledají smysluplné povolání.
  • Probíhal během tří let formou 8 víkendů v roce (jednou měsíčně) a celkem tří zhruba dvoutýdenních letních akademií.
  • Víkendová setkání se konaly v budově Waldorfského lycea v Praze na Opatově, letní akademie ve Waldorfské škole v Semilech. Letní akademie byly organizačně a lektorsky provázány s prohlubujícími letními přípravnými kurzy, které se od léta 2013 konaly rovněž v Semilech.
  • K obsahům a struktuře semináře viz „Průvodce studiem“.
  • Seminář je oficiálním waldorfským vzděláváním, má akreditaci na MŠMT.

Témata a lektorské obsazení druhé části vzdělávání – 2014/15

IX. víkend – 13. – 15. září 2014

Hlavní kurz: Biografie R. Steinera s ohledem na objev trojčlennosti (lidské a sociální) Tomáš Zdražil, Tomáš Boněk, Dušan Pleštil

Metodicko-didaktický kurz: Český jazyk (4.,5. ročník) I. Zejdová, Z. Sýkorová, P. Chotěborská, R. Krásová, M. Geryšerová

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

X. víkend – 17. – 19. říjen 2014

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Český jazyk (6.,7. ročník) I. Zejdová, Z. Sýkorová, P. Chotěborská, R. Krásová, M. Geryšerová

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

XI. víkend – 21. – 23. listopad 2014

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Český jazyk (8.,9. ročník a výhled na střední školu) I. Zejdová, Z. Sýkorová, P. Chotěborská, R. Krásová, M. Geryšerová, Kdo za SŠ?

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

XII. víkend – 9. – 11. leden 2015

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Matematika (4.,5. ročník) Petra Chotěborská, Pavel Kraemer

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

XIII. víkend – 13. – 15. únor 2015

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Matematika(6.,7. ročník) Petra Chotěborská, Pavel Kraemer

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

XIV. víkend – 20. – 22. březen 2015

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Matematika(8.,9. ročník s výhledem na lyceum) Petra Chotěborská, Pavel Kraemer

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

XV. víkend – 17. – 19. duben 2015

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Vlastivěda a zeměpis Dušan Pleštil, Radka Višničková

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

XVI. víkend – 29. – 31. květen 2015

Hlavní kurz: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová

Metodicko-didaktický kurz: Vlastivěda a zeměpis Dušan Pleštil, Radka Višničková

Umělecké kurzy: Malování a kreslení/Sborový zpěv/Eurytmie/Nástrojová hudba/Tvořivá řeč

Eva Drgoňová/Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Bára Forbaková/Lída Mildeová/ Milan Horák

II. letní akademie – 5. – 17. 7. 2015

Hlavní kurzy: Všeobecná nauka Dušan Pleštil, Tomáš Boněk, Milan Horák, Naďa Štuksová, Morálně etické otázky výchovy a vnitřní práce učitele Milan Horák, Dušan Pleštil, Tomáš Boněk

Metodicko-didaktický kurz: Nauka o člověku, zvířatech a rostlinách Dušan Pleštil

Umělecké kurzy: Sborový zpěv, Modelování, Nástrojová hudba a zpěv se zaměřením na práci třídního učitele (repertoár písní a skladeb), Eurytmie, Tvořivá řeč se zaměřením na práci třídního učitele (repertoár básní) Tsira Jiroutová a Ondřej Ševčík/Iveta Sadecká/ Lída Mildeová/ Bára Forbaková/Milan Horák