Zde je možné si stáhnout následující zápisy a příspěvky:

Godi Keller: O rodičích na waldorfské škole

Godi Keller: Krize v pubertě – kulatý stůl

Godi Keller: Mladí a technika

Pär Albom: Intuitivní pedagogika 1

Pär Albom: Intuitivní pedagogika 2

Víťa Tejkalová – seminární příspěvek o dítěti v pubertě

Informace o intuitivní pedagogice od Kataríny Králíkové

Nabídka Petera Živého k intuitivní pedagogice

Xénia Činčurová: Diskusní příspěvek k možnosti zavedení intuitivní pedagogiky u nás – reakce na téma intuitivní pedagogiky ze čtvrtého víkendu

Slovenská verze filmu o intuitivní pedagogice se v současné době překládá, německý originál je k dispozici na waldorfském lyceu.


Pär Ahlbom by za námi měl znovu přijet koncem září 2010, Godi Keller na jaře 2011.

Chtěli bychom upozornit, že od středy 26.1. do neděle 30.1. bude v Praze probíhat intenzivní kurz zpívání podle metody Werbeck, který povede Baldo Mikulič. Už po několik let pravidelně přijíždí do Prahy a v budově Obce křesťanů na Špejchaře koná skupinové i individuální kurzy. Více informací zde.

 

Pozvánka na víkend:

V pátek 26.11. začíná v 19.00 v budově waldorfského lycea v Praze třídenní intenzivní seminář, jehož program najdete zde. Tento seminář je určen nejen současným a budoucím učitelům. Stejně tak je zaměřen na rodiče, studenty a širší veřejnost. Hlavním tématem bude výchova v době dospívání, a v širším smyslu otázka výchovy k svobodě, otázka správné a nesprávné autority. S těmito otázkami souvisí i role rodičů na waldorfské škole. Na málokteré škole je vztah rodičů a učitelů harmonický, vzájemnému porozumění brání předsudky a nepochopení na obou stranách.

O tomto tématu bude mít úvodní přednášku Godi Keller, norský waldorfský učitel s třicetiletou praxí a docent na universitě Rudolfa Steinera v Oslu. Godi Keller vede pedagogické kurzy v Norsku, Slovinsku, Lotyšsku, Maďarsku, Švédsku a na Islandě a působí v norském státním rozhlase. Byl u zrodu evropské asociace rodičů waldorfských škol. Pan Keller se s námi podělí i o své zkušenosti s výukou v době puberty, bude nám vyprávět o významu životopisů a o tom, jak u mladých lidí probudit zájem o techniku a vytvořit k ní správný vztah. Bližší informace o panu Kellerovi najdete na adrese www.godikeller.com

Druhým hostem bude pedagog a hudebník světového formátu Pär Ahlbom ze Švédska. Původně velmi úspěšný hudební skladatel, který se proslavil jako tvůrce antroposofické hudební terapie, před více než 30-ti lety v Järně založil školu Solvik, kde plně rozvinul metody intuitivní pedagogiky, která spíše než z waldorfských tradic čerpá přímo ze základních pedagogických ideí Rudolfa Steinera a odvážným způsobem uskutečňuje důslednou výchovu k vnitřní svobodě. Nedávno byl o Päru Ahlbomovi a jeho škole natočen dokumentární film, který je k dispozici na waldorfském lyceu. Krátkou ukázku můžete shlédnout na portálu Youtube. Pär Ahlbom bezesporu patří k nejvýznačnějším světovým osobnostem čerpajícím z díla Rudolfa Steinera, jeho krátký portrét a zároveň pozvánku najdete zde.

Pär Ahlbom nám o víkendu jednak představí základní myšlenky intuitivní pedagogiky, a jednak si s námi bude hrát a zpívat. Ale nebude to jen tak ledajaké zpívání či hraní…. Co se týče zpěvu, je pan Ahlbom přímým žákem paní Werbeck, a co se týče her, stojí Ahlbomovy hry v jádru intuitivní pedagogiky, jsou vynikajícím prostředkem k rozvoji intuitivních schopností učitele. V díle Pära Ahlboma jako by se naplnila Schillerova slova: „Jen když si hraje, je člověk plně člověkem.“

Připomínáme, že stejně jako minule je i tentokrát možné navštěvovat pouze jednotlivé přednášky, za návštěvu jedné přednášky vybíráme 80 korun. I jedna přednáška může člověku změnit život…