Ve dnech 29.4.-1.5.2011. se konal osmý seminární víkend, jehož program najdete zde. S panem Deschepperem a panem Bartoníčkem jsme se věnovali tématu rozvoje schopnosti vlastního úsudku ve waldorfské škole od šesté do dvanácté třídy na příkladech z biologie, chemie a dějepisu.

Přehled toho, jak se pracuje na rozvoji myšlení a stupňů úsudku v jednotlivých ročnících, naleznete zde.
Bartoniczek/Deschepper – Rozvoj úsudku na waldorfské škole I
Bartoniczek/Deschepper – Rozvoj úsudku na waldorfské škole II
Bartoniczek/Deschepper – Rozvoj úsudku na waldorfské škole III
Bartoniczek/Deschepper – Rozvoj úsudku na waldorfské škole IV
Bartoniczek/Deschepper – Rozvoj úsudku na waldorfské škole V 
Bartoniczek/Deschepper – Rozvoj úsudku na waldorfské škole VI

Zde si můžete přečíst o základních principech výuky dějepisu na středních školách. Jedná se o překlad úvodní kapitoly z knihy Alberta Schmelzera „Wer die Revolutionen machen will“. Dr. Albert Schmelzer je vedoucím učitelského semináře v Manheimu a jednou z hlavních osobností waldorfské interkulturní školy v Mannheimu.

Zde je ukázka z knihy M. von Mackensena o souvislosti mezi výukou mechaniky a biologie (Od paty k hlavě) – jedná se o téma rovnováhy sil v lidské kostře, které se na waldorfských školách probírá v osmé nebo deváté třídě.

Diskuzní příspěvek pro kulatý stůl na téma jak mají naši studenti rozvinuté myšlení je k dispozici zde.