Mezinárodní setkání učitelů středního stupně v Kasselu

Každý rok před velikonocemi se v německém Kasselu koná týdenní seminář, zaměřený na praktické aspekty vyučování v 9. – 12. třídě waldorfské školy. Seminář je od roku 2009 koncipován jako mezinárodní, do Kasselu přijíždějí učitelé z různých evropských i mimoevropských zemí. Komunikačním jazykem je němčina a angličtina, většina kurzů je nabízena v obou jazycích. Kromě evropských zemí – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko, Belgie, Norsko, Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko, Ukrajina, Rusko, Arménie, Gruzie, Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou zastoupeny i takové země jako Spojené státy, Austrálie, Arménie, Gruzie, Indie a Taiwan. Seminář je pokaždé zaměřen na určitý ročník. Účastníci si vybírají tři různé kurzy, jednu diskuzní skupinu a jednu uměleckou činnost, kromě toho absolvují společné dopolední a večerní přednášky.

Časová struktura semináře bývá zpravidla následující:

8.00 – 9.15 První kurz

9.30 – 11.00 Společná přednáška

11.30 – 12.45 Umělecké činnosti

14.45 – 16.15 Druhý kurz

16.45 – 18.15 Třetí kurz

18.30 – 19.30 Diskusní skupiny k aktuálním tématům

20.00 – 21.30 Společná přednáška

Poslední večer představitelé jednotlivých zemí vyprávějí o stavu, vývoji a perspektivách waldorfského hnutí v jejich zemi. Po celou dobu semináře je otevřen stánek s waldorfskou literaturou a učebními pomůckami, především pro výuku fyziky.

Podrobnější informace o příštím setkání najdete na adrese www.lehrerseminar-forschung.de.