Téma: Výuka na waldorfské škole ve 12. a 13. třídě.

Rozvoj myšlení a schopnost individualizovaného úsudku

na příkladech z fyziky, biologie a dalších předmětů. Vyprávění biografií.

Místo konání: Waldorfské lyceum v Praze, Křejpského 1501, Praha 4, Metro Opatov

Pátek

15.00 – 17.00    Přednáška F.Schulze k Optice 12.třídy s pokusy. Následný společný rozbor pokusů.

17.15 – 18.15    B.Forbaková: Eurytmie

18.15 – 19.00    Večeře

19.00 – 19.30    Představení samostatné práce účastníků

19.30 – 21.30    Naše postřehy k věku studentů 12., 13. třídy. Přednáška F.Schulze o tomto věku  a co z toho plyne pro metodiku vyučování. Struktura hlavního vyučování a struktura epochy.

Sobota

8.30 – 9.30       B.Forbaková: Eurytmie k tématu víkendu

9.45 – 10.45      Účastníci se rozdělí do několika skupin. Každá skupina bude mít na starosti určitý předmět nebo skupinu předmětů. Zkusí si připravit vizi, co a jak a proč učit v daném předmětu ve 12. či 13. třídě. Měli bychom vycházet z toho, co potřebuje člověk v tom věku a kromě toho také z toho, co je dnes ve světě aktuální, a co bude aktuální za pár let.

Důležité jsou následující otázky: Co je cílem dané epochy? Jaké myšlenky přináší? Jaký rozsah znalostí je důležitý? Jaký druh myšlení či cítění je možné si osvojit? Jak strukturovat epochu či hodinu a čím je obohatit, aby to dýchalo… Jak se napojit na dění ve vnějším světě?

11.15 – 12.30    Za každou skupinu 2 lidé představí předmět/epochu.

12.30 – 14.00    oběd

14.00 – 15.00    Přednáška Ondřeje Ševčíka: Darwinismus a životopis Charlese Darwina ve výuce 12.třídy. Diskuse o smyslu výuky evoluční teorie.

15.00 – 16.00    Práce ve skupinách k životopisům.

16.15 – 17.00    B.Forbaková: Eurytmie

17.15 – 18.45    Schulz: Štěpení jádra v zrcadle životopisů

19.15 – 20.00    Schulz: Vyprávění o konceptu školy Windrater Talschule, vycházející z intuitivní pedagogiky

po 20.00           Schulz: možnost individuálních konzultací k předmětu Fyzika