Pär Ahlbom, Dieter Schwartz – Intuitivní pedagogika

Waldorfské lyceum Praha
23.-25.9.2011

Zde si můžete stáhnout záznamy z přednášek:

Videa na youtube:

 

„Když  pracujeme ve škole, tak se často na hodinu nestačíme předem připravit, stále častěji a častěji  se dostáváme do nepředvídaných situací, kdy nemůžeme jednat  podle předem stanoveného plánu.   V těchto okamžicích musíme vycházet ze své intuice, a když učitel není  této intuice schopen, děti  to chápou jako jeho bezradnost, a to není dobré. Vlastně by i dospělí  měli mít schopnost si hrát, improvizovat. Když děti uvidí, že si dospělý umí hrát, že umí žít v radostném  světe hry, tak i ony se budou cítit daleko bezpečněji, budou více spokojeny sami se sebou.“                                                                           

Pär Ahlbom

První víkend druhého roku semináře  začal  v pátek 23. září. Navštívil nás  Pär Ahlbom, zakladatel Intuitivní Pedagogiky, pedagog a hudebník světového formátu. Spolu s ním přijel jeho žák Dieter Schwartz, třídní učitel z německého Elztalu, který ve své učitelské praxi dlouhodobě uplatňuje metody intuitivní pedagogiky.

Pär Ahlbom náš seminář navštívil již podruhé, o něm a o jeho první návštěvě se dočtete v rubrice třetí víkend 2010/11 . Od středy pracovali naši hosté i se studenty waldorfského lycea, odezva byla velmi pozitivní. Ve čtvrtek Pär Ahlbom v Tyršově Domě diskutoval s veřejností, přišlo přes 120 lidí. Na samotný seminární víkend přišlo asi 60 účastníků, bylo možné skutečně do hloubky proniknout do teorie a praxe intuitivní pedagogiky, dozvědět se mnoho zajímavých detailů o škole Solvik. Zde naleznete program prvního víkendu.

Více o intuitivné pedagogice, Päru Ahlbomovi a dalších lektorech, stejně tak jako o dalších možnostech vzdělávání v intuitivní pedagogice se dočtete zde.