V březnu 2011 jsme v rámci semináře uspořádali týdenní výjezd do Švýcarska. Měli jsme možnost navštívit několik Waldorfských škol a učitelký seminář. Program výjezdu je k nahlédnutí zde, zkrácený zápis si můžete přečíst tady. Akce byla neobyčejně úspěšná, rádi zase něco podobného zorganizujeme.