Zde si můžete přečíst záznam první přednášky Olivera Conradta o astronomii, zde pak epochový sešit z týdenní epochy astronomie ve 12.třídě na waldorfském lyceu v Praze

 

Vynikající úvod k geocentrické astronomii najdete v knize Daniela Špeldy o antické astronomii. Napsal také knihu o astronomii středověku.

Za kulatým stolem jsme se zabývali otázkou hodnocení na Waldorfské škole:
Krásová – Jak hodnotíme žáky na druhém stupni v Jinonicích.

Srdečně Vás zveme na seminární víkend, věnovaný astronomii a projektivní geometrii, který se bude konat 11.-13.února. Podrobný program víkendu naleznete zde.

Tentokrát k nám ze Švýcarska přijede Dr. Oliver Conradt, vedoucí matematicko-astronomické sekce Goetheana. Hlavním tématem bude fenomenologická astronomie a její historický vývoj.

Krátký úvod do projektivní geometrie bude přípravou na příští školní rok, kdy se projektivní geometrii budeme věnovat více do hloubky. Výuka astronomie je v různých waldorfských školách pojímána velmi různě, nejčastěji se vyučuje ve 4., 6.,7.,10.,11. nebo 12. třídě. Především se podrobně seznámíme s poměrně složitými pohyby nebeských těles, s vlivem Slunce a Měsíce na život na Zemi. Osvojení si těchto znalostí velmi napomáhá rozvoji prostorové představivosti, která se intenzivně začíná rozvíjet právě v 6. a 7.třídě. Jde zde o jakousi rozpohybovanou prostorovou geometrii. V sedmé třídě se v dějepise probírá doba renesance a zámořských objevů, s tím bezprostředně souvisí jednak praktické použití pro astronomie pro mořeplavbu, jednak světonázorové rozepře kolem nového kopernikovského paradigmatu. Kromě toho nabízí toto téma vynikající příležitost k nácviku argumentačních technik, je dobré, aby výuka v 7.třídě měla dramatický charakter. Na hlubší úrovni je možné otázku správnosti či nesprávnosti vědeckých teorií probírat v 11. a 12.třídě. Málokdo ví, na jakých skrytých předpokladech vědecké teorie stojí, jaké byly skutečné důvody toho, že např. kopernikovský model nakonec zvítězil. Děti bychom měli vést k vnitřní svobodě. To dokážeme pouze tehdy, když budeme dobře znát klikatou cestu, která vede od nezpochybnitelných faktů až k obecně přijímaným vědeckým teoriím.