Ve dnech 24.-26.9.2010 se konal první víkendový seminář věnovaný šesté třídě. Na příkladech exemplárně vybraných předmětů matematika, fyzika a černobílé kreslení jsme se zabývali otázkou, jak waldorfský učební plán v šesté třídě napomáhá na jedné straně zrodu myšlení a na druhé straně vědomé pozorovací schopnosti.

 

Zde je možné si stáhnout následující zápisy a příspěvky:

Pavel Kraemer: Učební plán šesté třídy

Pavel Kraemer – Výuka geometrie na druhém stupni waldorfské školy (ilustrováno)

Pavel Kraemer: Dvě epochy geometrie v Kyjevské páté třídě

Tomáš Mandík: Fyzika v šesté třídě

Eva Drgoňová – Metodika kreslení a malování na waldorfské škole (ilustrováno)

Epochový sešit z šesté třídy s problematikou čtyřúhelníků, kruhového pole a mozaik, úhlů apod. je k nahlédnutí zde. Chtěl bych ale podotknout, že tato témata se ještě lépe hodí do čtvrté (čtyřúhelníky) a páté třídy (mozaiky).

Epochový sešit ze sedmé třídy – Pythagorova věta a zlatý řez – viz čtvrtý víkend.

Zde je ke stažení celá Mackensenova akustika, věnovaná šesté až osmé třídě.

Zde jsou ke stáhnutí podněty Rudolfa Steinera k učení:

matematiky
fyziky

 

Jedná se o tzv. Stockmeyerův učební plán.

Zde je hlavní cizojazyčná literatura k tématu geometrie, v případě zájmu o tyto knihy napište na adresu