Vážení seminaristé, učitelé, rodiče a další zájemci o waldorfskou pedagogiku,

zveme Vás na víkendový seminář s Ivanou Zejdovou a Danou Špičkovou, věnovaný praktickým aspektů práce třídního učitele na druhém stupni waldorfské základní školy. Začneme v pátek 9.12. v 18.30, skončíme v neděli 11.12. v 13.00.

Vyslechneme vyprávění ze života zkušeného třídního učitele, o tom jakým způsobem on vedl třídu, jak si poradil s nejrůznějšími problémy a zátěžovými situacemi. Dotkneme se nejrůznějších otázek:

 • jak strukturovat hlavní vyučování
 • o pravidlech, která musíme jako třída dodržovat a jak tato pravidla vznikají (a v čem mají děti naopak svobodu)
 • co dělat, když děti pravidla porušují, otázka trestů
 • domácí úkoly, spolupráce s rodiči ohledně učení, kontrola domácích úkolů, diferenciace
 • procvičování a opakování učiva během epochy ale i roku
 • jak pomáhat řešit konflikty mezi dětmi / jak učit děti řešit konflikty
 • jak děti hodnotit a motivovat – ústně během hodiny, písemně v sešitě či na vysvědčení
 • jak si budovat a udržet autoritu, zdravá a nezdravá autorita
 • vyprávění učitele
 • průpovědi, recitace a vyprávění žáků
 • jak propojovat danou epochu s jinými epochami, předměty
 • jak jako třídní vést kolégium třídy, spolupracovat s jinými učiteli, nebo je zapracovávat
 • jak při odchodu předat třídu dalšímu třídnímu

Také se dozvíte, jak se tyto věci proměňují s přicházející a odeznívající pubertou. Budeme se věnovat otázce autority a hodnocení.

S Danou Špičkovou, speciální pedagožkou s mnohaletou zkušeností, budeme probírat různé konstituční jednostrannosti dětí a jak s těmito jednostrannostmi pracovat. Budeme se zabývat:

 • polaritou malohlavé / velkohlavé dítě
 • hysterická / epileptická konstituce
 • děti s autistickými rysy popř. děti s diagnózou ADHD

Jak tyto věci správně diagnostikovat? Jaká cvičení se hodí pro jaké děti?
Jakým způsobem je možné tyto děti integrovat? Které děti už integrovat nelze? Jak spolupracovat s rodiči, lékaři, léčebnými eurytmisty?

Budeme vycházet z podrobného popisu určitých dětí, a až následně situaci interpretovat. Waldorfský učitel by měl mít vysoce rozvinutou pozorovací schopnost, i v tomto se můžeme od léčebných pedagogů učit.

Je možné nebo dokonce pravděpodobné, že neprojdeme všechno, nebo ne vše projdeme dostatečně podrobně. Proto bychom byli rádi, kdybyste nám pomohli Vašimi konkrétními dotazy, co chcete slyšet podrobněji, jaké máte specifické otázky. Napište nám na adresu

Děkujeme

Pavel Kraemer za vedení semináře

 

PS. Připomínáme, že Ti z Vás, kteří chodí na Filosofii svobody, by měli mít přečtenou třetí kapitolu, do 12. odstavce by měli být schopní vyprávět text vlastními slovy.

 

 

Program víkendu

Vedení třídy na druhém stupni a integrace dětí s jednostrannostmi
9.-11.12.2011

Pátek
18.30 –  19.45 Zejdová: Vedení třídy na druhém stupni I 20.00 – 21.30 Petr Jirout: Filosofie svobody IV

Sobota
8.30 – 9.45   Zejdová: Vedení třídy na druhém stupni II
10.15 – 11.45  A  Špičková: Jednostranné děti a jejich integrace I /  B Chotěborská: Knihvazečství I 12.00 – 13.30  A  Chotěborská: Knihvazečství I  /  B  Špičková: Jednostranné děti a jejich integrace I 13.30 – 15.00   přestávka na oběd 15.00 – 16.30  A  Špičková: Jednostranné děti a jejich integrace II /  B Chotěborská: Knihvazečství II 17.00  – 18.30  A  Chotěborská: Knihvazečství II  /  B  Špičková: Jednostranné děti a jejich integrace II 18.30 – 19.30  přestávka na večeři 19.30 – 21.00  Zejdová: Vedení třídy na druhém stupni III

Neděle
8.30 – 10.00   A  Zejdová: Vedení třídy IV /  B Chotěborská: Knihvazečství III
10.15 – 11.45 A  Chotěborská: Knihvazečství III  /  B  Zejdová: Vedení třídy IV 12.00 – 13.00  Shrnutí hlavních tezí a jejich praktické důsledky. Co z toho pro nás plyne do budoucna.