Jak se dostat o kus dál?

Waldorfská pedagogika pro mladé lidi 21.století

Přednášky a diskuze, řezbářství, modelování a divadlo

Eugen Schwartz (USA), Iveta Sadecká (CZ), Judith Klenovič, Peter Kiss (HU)

  

25.-29.10. na  waldorfském lyceu v Praze

Křejpského 1501, Praha 4 

***

Záznam semináře s předním americkým odborníkem na waldorfské školství Eugenem Schwartzem, který na podzim roku 2011 navštívil poprvé ČR
Video je připravenoi ve spolupráci se Seminářem pro waldorfskou pedagogiku při Waldorfském lyceu Praha a Supreme Master Television.

VIDEO – 1. část
VIDEO – 2. část

***

 

Všechny učitele a další zájemce srdečně zveme na prohlubující seminář věnovaný pohledu na současný stav waldorfského školství ve světě a výhledu do budoucna.  Abychom teorii více přiblížili praxi, rozhodli jsme se, že tentokrát bude seminář úzce spojený s těmi, které učíme nebo se chystáme učit – se samotnými žáky waldorfských škol – v úterý a ve čtvrtek nás budou čekat jejich vystoupení, od středy bude paralelně probíhat program pro české a zahraniční waldorfské studenty. Budeme se snažit jim pomoci nalézt jejich vlastní individuální cestu do moderního života.

 

Přednášky budou společné pro obě konference, diskusní skupiny a umělecké skupiny budou oddělené. Ostatně jen někteří starší studenti se budou účastnit přednášek.  V podstatě se ale dá říci, že učitelé i studenti  budou do určité míry  řešit stejné věci, ale z jiného úhlu pohledu.

 

Na své si přijdou i milovníci  umění a řemesla. Každý účastník si vybere jednu ze tří uměleckých skupin: dřevořezba (Iveta Sadecká), modelování  (Judith Klenovic) a divadlo (Peter Kiss). Je pouze omezený počet míst: dřevořezba – 12, modelování – 20,  drama – 20. Napište nám co nejdříve mailem, do jaké skupiny se chcete přihlásit, jinak na Vás nemusí zbýt místo. Zde je krátký popis uměleckých skupin:

 

Dřevořezba – máme velmi ambiciózní cíl – vytvořit dřevěné flowformy. Flowformy byly vynalezeny v sedmdesátých letech Johnem Wilkesem. Působí pěkným estetickým dojmem, ale především mají schopnost pročišťovat vodu a vdechnout jí nový život. Nicméně bude třeba těžce pracovat, na dokončení budeme potřebovat mnohem více času než jiné umělecké skupiny. Proto budeme mít mnohem kratší obědové přestávky a pravděpodobně také ještě celé nedělní dopoledne. Ve středu ráno začneme pokusem nejdříve si vymodelovat přibližnou flowformu z hlíny. Až poté začneme pracovat se dřevem. Mimochodem – o flowformách a jiných W-plochách bude v lednu trochu mluvit Oliver Conradt v rámci projektivní geometrie.  

 

Modelování – Budeme si procvičovat stěžejní téma dvanácté třídy – postupnou metamorfózu plastických tvarů. Pohyb vzniká z klidu, a změny vznikají z pohybu. Jaké příležitosti ke změně nám skýtá pohyb? Zvu všechny, kdo rádi sdílejí uměleckou zkušenost s druhými, aby se oživili pohybem a změnou.

 

Divadelní dílna – předastavíme Vá praktickou a poměrně snadnou cestu, jak se přiblížit divadlu. Částečně budeme stavět na práci z minulého roku, k tomu ale přistoupí některé nové věci. Dopoledne budeme rozvíjet divadlní dovednosti, odpoledne budou věnována práci s konkrétními texty: Lidové balady nejdříve přepíšeme do dramatické formy a pak je nastudujeme. Také se dotkneme problematiky třídní hry ve 12.třídě.  Kurs je vhodný pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda měli možnost se účastnit už loni.

 

Účastnický poplatek je 1500 Kč, po dohodě je možné navštívit i jednotlivou přednášku (200 Kč). Je možné spát ve škole. Překlad je zajištěn.

 

Pokud jste tak ještě neučinili, vyplňte přihlášku a pošlete ji na adresu   a  kopii na adresu .

 

Nezapomeňte uvést požadovanou uměleckou skupinu, počet míst je omezen. 

 

 

Lektoři

 

Hlavním lektorem bude Eugene Schwartz, přední osobnost amerického waldorfského hnutí. Je autorem četných knih, navštívil více než 100 waldorfských škol v USA, Kanadě, Anglii, Irsku, Mexiku, Rakousku a Itálii, některé z nich doprovází. Snaží se, aby se waldorfské školy přizpůsobily novým impulsům, které s sebou přinášejí děti narozené kolem přelomu tisíciletí. Ve svých knihách myšlenky waldorfské pedagogiky zprostředkovává akademické obci a obecně širšímu publiku. Některé články je možné si přečíst na www.millennialchild.com, na portálu youtube je možné shlédnout některé jeho přednášky.  V Čechách byla vydána jeho kniha „Příručka pro přežití waldorfského učitele“, v současnosti překládáme jeho knihu „Dítě na přelomu tisíciletí“, jejíž přeloženou část si můžete přečíst zde.    V budoucnosti chceme přeložit i knihu: „Dospívání – hledání svého hlubšího Já.“ Zde je výběr z nejčastějších témat jeho přednášek z posledních dvou let:

 • slovní hodnocení kontra testování – americká zkušenost
 • domácí úkoly a učebnice na waldorfské škole
 • je možné se naučit myslet?
 • státní, soukromé a charterové waldorfské školy
 • mýty o pubertě – jak učit v šesté až deváté třídě
 • jak se učit z chyb – nejen děti, ale i my učitelé
 • ADHD a autismus z pohledu antroposofie
 • jsou waldorfské školy připraveny na 21.století?  – Jak znovu oživit vysychající impuls.
 • sociální sítě a vnitřní touha mladých po komunikaci
 • mužský a ženský element ve waldorfských školách
 • disciplína doma a ve škole
 • jak správně utvářet obraz dítěte
 • vnitřní život učitele
 • esoterní aspekty života dnešních korporací
 • jak vychovat harmonické děti v neharmonickém světě

Více se o panu Schwartzovi dozvíte zde 

 

Kontakt:     

 

Judit Klenovics vyučuje už více než 30 let. Zybývá se antroposofií už od roku 1988. Byla rodičem v první východoevropské waldorfské škole, která vznikla ještě v roce 1989. Později v téže škole působila jako třídní učitelka. V letech 2001-02 studovala výtvarné umění na Emerson College. Od roku 2003 učí kreslení, malování a modelování ve waldorfské škole Pesthidegkúti v Budapešti, kromě toho vyučuje na učitelském semináři v Solymáru.

 Kontakt:     

 

Peter Kiss studoval pedagogiku na univerzitě ELTE v Budapešti, 13 let učil dramatickou výchovu a angličtinu na waldorfské škole Pesthidegkúti v Budapešti, dlouhodobě byl třídním učitelem na středním stupni,  režíroval 28 divadelních her žáků různých tříd, účastnil se mezinárodních maďarsko-dánsko-slovinských EU projektů (Comenius, Youth in Action), vedl celou řadu metodických seminářů na waldorfském semináři v Solymáru u Budapešti.

 

Kontakt:     

 

Iveta Sadecká se narodila v roce 1964 v Jilemnici, nyní žije v Trutnově. Absolvovala doplňkové studium na PedF v Hradci králové, Seminář waldorfské pedagogiky pro učitelky MŠ, seminář pro učitele středních waldorfských škol se specializací: Dějiny umění, Řemesla, Výtvarná výchova a seminář waldorfské pedagogiky v Příbrami. Odbornou praxi získala jako učitelka Základní a Střední waldorfské školy Semily, dále pak také jako sociální pracovnice u mentálně postižených. Působí jako umělecká lektorka na vzdělávacích seminářích waldorfské pedagogiky. Je spoluzakladatelkou a provozovatelkou Svobodné školy umění.

Kontakt:    

 

Pavel Kraemer vystudoval MFF UK, waldorfský seminář pro středoškolské učitele v Praze a tříleté pokračující vzdělávání na waldorfském semináři v německém Kasselu. Vyučoval matematiku, fyziku, němčinu a angličtinu na druhém stupni ZŠ a na střední škole u nás a v zahraničí (Německo,Švýcarsko,Ukrajina), v současné době na waldorfském lyceu v Praze,  koordinuje mentorskou činnost zahraničních lektorů, vzdělávání učitelů v zahraničí a žákovské výměnné pobyty,  je zástupcem projektu evropského portfolia (EPC) za ČR.

Kontakt:      

 

    

 

Program víkendu

Jak se dostat o kus dál?

Waldorfská pedagogika pro mladé lidi 21.století

25.-29.10.2011

Místo konání: Waldorfské lyceum Praha

Křejpského 1501, Praha 4, metro Opatov

 

Úterý

19.30  – 21.00    Vystoupení studentů 1. ročníku waldorfského lycea, kteří Vám představí svoji práci v epoše Poetiky. 

Studenti  4.ročníku waldorfského lycea poreferují o čerstvě proběhlém podnikovém praktiku.

 

 

Středa

8.15 – 10.00  P.Jirout: Filosofie svobody / Modelování flowform ve hlíně (jen skupina dřevořezba)

10.15 – 10.45 Obhajoba seminární práce L.Doležalové: Zavádění písmen na waldorfské škole

11.00 – 12.30  umění a řemeslo I: I. Sadecká: Dřevořezba (do 13.00) /  J.Klenovič: Modelování / P.Kiss: Divadlo

12.30 – 14.00  přestávka na oběd            

14.00 – 15.30 P. Kraemer: Jak vyjít z teplého světa waldorfské školy ?  Osobní zkušenosti s waldorfskými žáky v různých zemích – ČR, Ukrajina, Německo a Švýcarsko. Jaké úkoly z nich vyplývají pro nás učitele?

16.00 – 17.30 E.Schwartz: Dnešní děti potřebují školu zítřka. Co se změnilo od roku 1919?

17.45  – 19.15   umění a řemeslo II

19.15  – 20.00  přestávka na večeři

20.00 – 21.30  E.Schwartz: Nová generace mladých lidí ve srovnání s generací jejich rodičů a prarodičů. Jejich naděje a cíle.

 

Čtvrtek

8.30 – 10.00 E.Schwartz: Mýty o pubertě a dospívání. Správné a falešné cesty hledání sama sebe. Mužský a ženský element ve výchově. Jak vyučovat v době puberty.

10.30 – 12.00   umění a řemeslo III (dřevořezba do 13.00)

12.00 – 14.00    přestávka na oběd

14.00 – 15.30   umění a řemeslo IV

15.45 – 16.45   E.Schwartz: Diskuze na téma učebnice a domácí úkoly ve waldorfských školách. Jak správně motivovat?

17.00 – 18.00 E.Schwartz:  Jak se učit z vlastních chyb?

18.00 – 19.00  přestávka na večeři

19.00 –  21.00 E.Schwartz: Přednáška s diskuzí v Divadle na Kampě (200 Kč) – Současné vzdělávací trendy v USA, testování a hodnocení, o jednostrannostech waldorfských škol, jsou waldorfské školy připravené na 21.století? Jak vychovat harmonické děti v neharmonickém světě?  / Vystoupení pěveckého sboru bochumské waldorfské školy v Divadle na Prádle  (Na programu bude pestrý výběr písní od klasiky až po modernu) / Obhajoba seminárních prací E.Jírovcové (Chemie na WŠ) a Dynkové (Epocha řemesel)

 

 

Pátek

8.30 – 10.00     E.Schwartz: Dnešní trh práce a současný sociální a ekonomický život. Nové korporace a stará mystéria.

10.30 – 12.00   umění a řemeslo V (dřevořezba do 13.00)

12.00 – 14.00    přestávka na oběd

14.00 – 15.30   umění a řemeslo VI

16.00 – 17.30   E.Schwartz: Diskuze na téma vnitřní a vnější cesta učitele

17.30 – 18.30   přestávka na večeři

18.30 –  20.00 E.Schwartz: Jak se můžeme mladým lidem pomoci najít jejich poslání v moderním světě?

 

 

Sobota

8.30 – 10.00      E.Schwartz: Je třeba waldorfský učební plán revidovat?

10.30 – 12.00   umění a řemeslo VII (dřevořezba do 13.00)

12.00 – 14.00    přestávka na oběd

14.00 – 15.30   umění a řemeslo VIII

16.00 – 18.00   E.Schwartz: Diskuse s učiteli – v čem a jak je třeba revidovat waldorfský učební plán

18.15 – 19.30  Závěrečná prezentace uměleckých skupin. Zpětný pohled a výhled do budoucna.

 

 

Neděle

8.30 – 13.30  Dokončování flowform (jen skupina dřevořezby)