Praktický waldorfský seminář pro učitele v 6.-12.třídě

V září roku 2010 se rozběhl nový tříletý waldorfský seminář, který pořádá naše škola. Seminář je zaměřený na praktické otázky výuky v 6.-12. třídě waldorfské školy. Mezi více než 30 českými a slovenskými účastníky jsou jak stávající, tak i budoucí waldorfští učitelé. Všechny spojuje snaha osvobodit se od zaběhlé rutiny, hledat nové přístupy k waldorfské pedagogice, neustále v sobě tuto pedagogiku vnitřně proměňovat. Seminář je uznán českou asociací waldorfských škol a podporován organizací IAO, zabývající se rozvojem waldorfské pedagogiky ve střední a východní Evropě. Je rovněž akreditován ministerstvem školství jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2010/11 se konalo celkem 9 víkendových seminářů. Vedli je zkušení čeští a zahraniční waldorfští učitelé, o nichž se více dozvíte zde. Můžete si také přečíst záznamy některých přednášek, v sekci waldorfská literatura jsou k dispozici informace o v Čechách dostupné waldorfské literatuře, některé materiály jsou i ke stažení.

Program prvního roku tříletého studia (2010/2011)

24.-26.9.2010 Pavel Kraemer (Praha), Tomáš Mandík (Písek), Eva Drgoňová (Praha) – Zrod samostatného abstraktního myšlení kolem dvanáctého roku

» Zápisy z 1. víkendu 2010/11

 

27.-30.10.2010 Peter Kiss (Budapest), Matthias Brasselman a Bärbel Bläser (Windrater Talschule), Břetislav Kožušník (Ostrava), Kateřina Gavlasová (Ostrava), Dušan Pleštil (Semily), Ivan Smolka (Praha), Pavel Kraemer (Praha), Tsira Jirout (Praha) – Jak by měl vypadat druhý a třetí stupeň moderní waldorfské školy? O waldorfských ideálech a potížích při její realizaci.

» Zápisy z 2. víkendu 2010/11

 

26.-28.11.2010 Godi Keller (Oslo), Pär Ahlbom (Järna) Krize v době puberty – jak vyučováním podpořit zdravý vývoj dítěte. Intuitivní pedagogika, vnitřní pravdivost učitele a jejich význam pro dospívající. Jak najít odvahu k pravdě a k tvořivosti.

» Zápisy z 3. víkendu 2010/11

 

10.-12.12.2010 Pavel Kraemer (Praha), Adéla Hattanová (Praha), Eva Drgoňová (Praha) – Výchova vůle v době puberty a působení krásna

Jak posílit ochabující vůli? Jak správným vyučováním posílit zdravý vývoj? Pozvolné uhasínání dětského světa a role estetiky ve výuce literatury, dějin umění a geometrie v 9. a 10.třídě. Dějiny umění a poetika. Zlatý řez a skrytá harmonie přírody. Umělecká činnost: kreslení a malování.

» Zápisy ze 4. víkendu 2010/11

 

7.-9.1.2011 Klaus-Michael Maurer (Hamburg), Dr. Pavel Kraemer (Praha), Eva Drgoňová (Praha), Tsira Jirout (Praha) – Waldorfská škola jako první krok k zdravému sociálnímu organismu

Na příkladech z výuky dějepisu,ekonomie a sociálních věd z 6.-12.třídy jsme sledovali, jak se mladý člověk postupně učí chápat sociální organismus, do něhož je začleněn. Kromě toho jsme se podívali na to, jak může být waldorfská škola vedena, jakým způsobem se budují zdravé vztahy mezi učiteli, rodiči, žáky a okolním světem. Za jakých podmínek může být waldorfská škola vedena kolegiálně? Sociální organismus první waldorfské školy, waldorfská škola dnes. Jak se vyvíjí učební plán waldorfské školy? Existuje vůbec?

» Zápisy z 5. víkend 2010/11

 

11.-13.2.2011 Oliver Conradt (Dornach), Pavel Kraemer (Praha), Barbora Forbaková (Bratislava) – Astronomie a projektivní geometrie na waldorfské škole a rozvoj vědeckého, exaktního a tvořivého myšleníNa příkladech z výuky astronomie v různých třídách základní a střední školy jsme se zabývali rozvojem představivosti a logického myšlení.
V projektivní geometrii jsme se dostali ještě o něco dále, k rozvoji čistého myšlení, které už není vázáno na fyzickou realitu. Na historii astronomie jsme si ukázali, jak vznikají vědecké teorie, jak se prověřují a podle čeho se určuje jejich stupeň vědeckosti. Umělecká činnost: eurytmie.

» Zápisy ze 6. víkendu 2010/11

 

1.-3.4.2011 Dr. Michael Zech (Kassel), Adéla Hattanová (Praha), Barbora Forbaková (Bratislava) Parsifal, Faust a životní cesta člověka – Waldorfská pedagogika má být výchovou ke vnitřní svobodě.
Co znamená tato vnitřní svoboda, jak si ji vydobýt, jak mladým lidem pomoci najít si k ní cestu? Nejlepším vodítkem jsou zde velká díla světové literatury – v 11.třídě je jím von Eschenbachův Parsifal, ve 12.třídě Goethův Faust. 10., 11. a 12. třída a jejich odlišný charakter. Dosahují naši studenti skutečně vnitřní svobody? Umělecká činnost: eurytmie.

» Zápisy ze 7. víkendu 2010/11

 

29.4.-1.5. Jan Deschepper (Prien am Chiemsee), Dr. Andre Bartoniczek (Stuttgart) – Rozvoj myšlení a stupně úsudku v 9. – 12. třídě waldorfské školy

Jak v humanitních, tak i v přírodovědných předmětech jsme se zabývali konkrétními možnostmi rozvoje myšlení. Začali jsme u praktického úsudku v 9.třídě, přešli jsme k teoretickému úsudku v 10.třídě,v 11.třídě pokračovali jsme oduševnělým úsudkem a nakonec jsme se dostali k individuálnímu úsudku ve 12.třídě. Nakolik splňují skuteční žáci tento ideální plán?

» Zápis z 8. víkendu 2010/11

 

27.-29.5.2011 Dr. Bettina Braunert (Berlin), Dr. Hans Gilck (Prien am Chiemsee) – Zájem o svět a zdravý duševní rozvoj – zeměpis, dějepis a hudba na waldorfské škole

Sledovali jsme, jak na druhém a třetím stupni waldorfské školy učební plán zeměpisu a dějepisu postupně rozvíjí prostorové a časové vědomí o světě, jakým způsobem se toto vědomí odráží v existujících sociálních vztazích. Žák by se měl naučit konkrétně vnímat, jak je osudově propojen s celým světem, jak v sobě instinktivně nese světovou historii. Tyto schopnosti spolu s rozvojem hudebního prožívání vedou k pravé toleranci. Umělecká činnost: zpěv.

Každé víkendové setkání mělo i uměleckou složku, kromě již uvedeného kreslení, malování a dramatické výchovy měli seminaristé možnost zažít i modelování, eurytmii a zpěv.

» Zápis z 9. víkendu 2010/11

 

Výjezd do Švýcarska

Kromě výše zmíněných víkendů byl pro aktivní účastníky semináře se zájmem o nové modely waldorfských středních škol a nové přístupy k vzdělávání učitelů organizován týdenní výjezd do Švýcarska v termínu od 14.3. do 18.3. Na programu byla návštěva učitelského semináře v Dornachu a střední školy Regionale Oberstufe Jurasuedfuss v Soloturnu. Ubytování bylo v rodinách waldorfských rodičů či učitelů. Organizoval Pavel Kraemer za českou stranu, Thomas Stoeckli za švýcarskou stranu.

> Podrobnější informace a záznamy