Srdečně Vás zveme na semináře s panem Conradtem

fotoČt 19.1. 2012  v 19-22 h  v Divadle na Kampě:  Dr. Oliver Conradt (Švýcarsko) – O projektivní geometrii, flowformách, pupenech a planetárních konstelacích – nejnovější přírodovědné výzkumy potvrzující nové paradigma.

Pan Oliver Conradt je ředitel matematicko-astronomické sekce Goetheana ve Švýcarsku, každoročně přednáší fenomenologickou astronomii a projektivní geometrii na waldorfském lyceu v Praze. Mimo jiné zkoumá, jaké síly a jaké matematické principy ovládají tvary živé přírody. Navazuje na převratné antroposofické výzkumy posledních 20 let, vedené Lawrencem Edwardsem, které dokazují, že mnohé tvary z živého světa jsou vytvářeny podle přísně geometrických zákonů, odvoditelných z projektivní geometrie (více zde). Mimo jiné je zde exaktně dokázána korelace mezi růstem pupenů a rytmy konjunkcí měsíce s určitou planetou související s typem stromu. Na planetární signatury stromů poukazovali mnozí badatelé, z novějších především Ernst Michaela Kranicha, Fred Hagener a Emil Páleš.

Kromě toho se pan Conradt zabývá matematickou podstatou flowform. Flowformy byly vynalezeny v sedmdesátých letech Johnem Wilkesem. Působí pěkným estetickým dojmem, ale především mají schopnost pročišťovat vodu a vdechnout jí nový život.

Na závěr si v užším kruhu těch, kteří by v Čechách chtěli přispět k rozšíření flowform, popovídáme o tom, jak bychom se na této věci mohli podílet.

Algebra, projektivní geometrie a živý svět
Oliver Conradt, Pavel Kraemer
20. – 22. ledna 2012

***

Vytváření abstraktního myšlení na druhém stupni základní školy
Jeho rozpohybování a přechod k čistému myšlení na střední škole
Metodika výuky algebry na druhém stupni a projektivní geometrie na střední škole

PROGRAM VÍKENDU
Pátek
18.30 – 19.45 Conradt: Projektivní geometrie na waldorfské škole I
20.00 – 21.30 P.Jirout: Filosofie svobody
Sobota
8.30 – 10.00 Conradt: Projektivní geometrie na waldorfské škole II
10.30 – 11.45 A Kraemer: Rozvoj myšlení na 2.stupni a metodika algebry I / B Forbaková: Geometrie eurytmicky
12.00 – 13.15 A Forbaková: Geometrie eurytmicky / B Kraemer: Rozvoj myšlení na 2.stupni a metodika algebry I
13.15 – 15.00 oběd
15.00 – 16.15 A Kraemer: Rozvoj myšlení na 2.stupni, metodika algebry II / B Forbaková: Geometrie eurytmicky
16.45 – 18.00 A Forbaková: Geometrie eurytmicky / B Kraemer: Rozvoj myšlení na 2.stupni, metodika algebry II
18.00 – 19.00 večeře
19.00 – 20.30 Conradt: Projektivní geometrie a její aplikace v technice a v živém světě I
20.30 – 21.30 O.Conradt: Astronomická pozorování s dalekohledem pro zájemce
(pro zájemce při dobrém počasí, především Venuše a Jupiter)
Neděle
8.30 – 10.00 Conradt: Projektivní geometrie a její aplikace v technice a v živém světě II
10.30 –  12.30  O rozvoji myšlení na druhém a třetím stupni. V čem děláme chyby? Co změnit?