Tříletý seminář pro waldorfskou pedagogiku zaměřený na praktické otázky výuky v 6.-12.třídě

II. ročník 2011/12

V září 2011 začíná již druhý rok semináře, je otevřen i novým účastníkům. První víkendové setkání druhého roku semináře začne v pátek 23. září v 18.30 na waldorfském lyceu v Praze. Seminář povede Pär Ahlbom, švédský  pedagog a hudebník světového formátu. Původně hudební skladatel, který se proslavil jako tvůrce antroposofické hudební terapie, před více než 30-ti lety v Järně založil školu Solvik, kde plně rozvinul metody intuitivní pedagogiky, která spíše než z waldorfských tradic čerpá přímo ze základních pedagogických ideí Rudolfa Steinera a odvážným způsobem uskutečňuje důslednou výchovu k vnitřní svobodě. Ukázku z filmu o jeho škole najdete na youtube pod jménem „Autonomie und Anpassung.

Druhý, rozšířený víkend se bude konat 26.-29. října. Hlavním lektorem bude Eugene Schwartz, přední osobnost amerického waldorfského hnutí. Je autorem četných knih, navštívil více než 100 waldorfských škol, některé z nich doprovází. Snaží se, aby se waldorfské školy přizpůsobily novým impulsům, které s sebou přinášejí děti narozené kolem přelomu tisíciletí. Ve svých knihách myšlenky waldorfské pedagogiky zprostředkovává akademické obci a obecně širšímu publiku. V Čechách byla vydána jeho kniha „Příručka pro přežití waldorfského učitele“, překládá se kniha „Dítě na přelomu tisíciletí“ . Na své si přijdou i milovníci umění a řemesla Budeme se zabývat dřevořezbou, modelovaním, divadlem Botmerovou gymnastikou.

18.-20. listopadu (termín ještě bude potvzen), by nás měl navštívit Dieter Bosshard, třídní učitel ze švýcarského Bernu, který se specializuje na výuku na druhém stupni waldorfské školy. Spolu s ním se na třetím víkendu budeme nazývat pubertou, naukou o člověku v sedmé třídě a dalšími přírodovědnými tématy. Přesný termín oznámíme v nejbližší době.

9.-11. prosince se pod vedením Ivany Šimkové a Dany Špičkové budeme zabývat tématy, které jsou stěžejní pro třídního učitele: Jak si získat a uchovat přirozenou autoritu? V čem dávat dětem svobodu, kdy dávat jasné hranice? Jak motivovat děti k učení? Jak pracovat s dětmi s různými jednostranostmi nebo poruchami? Za jakých podmínek lze integrovat postižené nebo jinak znevýhodněné děti?

20.-22. ledna nás už podruhé navštíví Oliver Conradt, vedoucí matematicko-astronomické sekce Goetheana. Pomocí projektivní geometrie, která se na waldorfských školách vyučuje v 11. a 12. třídě, se na pokusíme rozpohybovat naše myšlení a obrazotvornost, v myšlenkách se přiblížit pojmu nekonečna.

17.-19. února se spolu s Günterem Bossem a Johannesem Gundlachem ponoříme do myšlenkového prostředí a nálad jednotlivých kulturních epoch. V dějinách umění, tentokrát převážně zaměřených na vývoj hudby, budeme sledovat vývoj lidského vědomí a postupné probouzení lidské individuality.

Od 9. do 11. března povedou M.Zech a S.Ober víkend věnovaný antroposofickému pohledu na lidský osud.

13.-15. dubna nás navštíví Kathryn Frank. Podělí se s námi se svou své celoživotní zkušeností s výchovou dospívajících a s vedením waldorfských tříd na střední škole. Pracuje na střední škole ve švýcarském Soloturnu, kde je klasická výuka prokládána mnohými projekty a praktiky, které bývají následně reflektovány formou portfolií.

4.-7. května se bude konat prodloužený seminář s Florianem Schulzem. Florian Schulz je přední německý odborník na fenomenologickou výuku fyziky. Tentokrát se hlouběji ponoříme do tajů elektřiny a magnetismu. Dotkneme se ale také otázky jaderné energie a jejího vlivu na člověka.

25.-27. května k nám z Velké Británie přijede Terry Boardman, antroposofický historik a politolog.  Hlavními tématy budou současné politické a spirituální proudy a jejich kořeny v minulosti.