PRAKTICKÝ WALDORFSKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE V 6.-12.TŘÍDĚ 2010–2013

V září roku 2010 se rozběhl tříletý waldorfský seminář, který pořádala naše škola. Seminář byl zaměřený na praktické otázky výuky v 6.-12. třídě waldorfské školy. Seminář byl uznán českou asociací waldorfských škol a podporován organizací IAO, zabývající se rozvojem waldorfské pedagogiky ve střední a východní Evropě. Byl rovněž akreditován ministerstvem školství jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.