Od září 2012 začne třetí rok waldorfského semináře na pražském lyceu. Tentokrát se budeme systematicky věnovat učebnímu plánu waldorfské školy. Stejně jako loni je i tentokrát seminář otevřen pro nové zájemce. Seminář se bude konat na waldorfském lyceu v Praze.

Třetí rok by účastníkům měl dát ucelenou představu o učebním plánu waldorfské školy v jednotlivých třídách. Začneme od cílů, které bychom chtěli ve třináctileté waldorfské škole dosáhnout, budeme si klást otázku jak tyto cíle naplnit. Postupně se budeme zabývat charaktery jednotlivých ročníků a jejich učebními plány, náplní jednotlivých epoch a projektů a jejich smyslem.

Tentokrát bude seminář z české strany aktivnější, kromě aktivních účastníků a organizátorů budou seminář spolunést  Ondřej Ševčík a Petr Jirout (metodika výuka na střední škole a rozvoj myšlení) Tsira Jirout a Barbora Forbaková (hudba a eurytmie)

V příštím školním roce budeme začínat vždy v pátek okolo 15 hodiny a budeme pracovat do neděle do 19 nebo 20 h. Chceme tak zajistit, aby měli seminaristé neděli pro sebe a pro rodinu. Velmi prosíme ředitele jednotlivých škol, aby zájemce o seminář v pátek po hlavním vyučování uvolňovali.

za organizátory
Pavel Kraemer, Ivan Smolka, Petra Chotěborská

 

Termíny seminárních víkendů ve školním roce 2012/13

1. víkend:  14.9. – 15.9.  Florian Schulze, Ondřej Ševčík, Barbora Forbaková

Výuka na waldorfské škole ve 12. a 13. třídě. Schopnost individualizovaného úsudku na příkladech z přírodovědných předmětů.

 

2. víkend:   říjen 2012 Kathryn Frank a čeští učitelé

Humanitní předměty na střední škole. Vedení třídy na středním stupni

 

3. víkend: 2.11. – 3.11.  Gerwin Mader a čeští učitelé

Střední škola a požadavky vnějšího vnější světa. Praktika.

 

4. víkend:    7.12. – 8.12. Christian Breme a čeští učitelé

Výuka v 11. třída. Embryologie. Dějiny hudby. 

 

Interní setkání:  31.1. – 3.2. Ch. Doll, D. Pleštil, T. Zdražil, M. Horák a další

Náboženský a etický rozměr výchovy, výchova vůle. Přechod ze základní na střední školu

 

5. víkend:    22.-23.2. Tobias Richter a Ernst Reepmaker a čeští učitelé

10. a 9. třída. Dramaturgie vyučování

 

6. víkend:    15.3. – 16.3.  Dieter Schwartz  / Tobias Richter a Ernst Reepmaker a čeští učitelé

8. a 7. třída, dramaturgie vyučování

 

7. víkend:  12.4. – 13.4  Dieter Schwartz a čeští učitelé

7. a 6. třída, projekty na druhém stupni, práce učitele na sobě

 

8. víkend:   10. – 11.5.  Dieter Schwartz a Ivana Zejdová:

 1.-5. třída a role třídního učitele, práce učitele na sobě