Ve dnech 7.-9.1. proběhl víkend věnovaný sociálnímu organismu waldorfské školy a výuce ekonomie.

Zde najdete záznam z přednášky Pavla Kraemera o vyučování ekonomiky v šesté třídě.

Zde najdete slovenský překlad knihy Ernsta Schuberta o vyučování algebry a ekonomie v šesté třídě.

Epochový sešit z epochy ekonomie a obchodních dopisů v 6.třídě je k nahlédnutí zde

Zde jsou ke stažení záznamy z přednášek a pracovních skupin:

K.M.Maurer: Waldorfská škola jako živý organismus

Waldorfská škola jako živý sociální organismus II (odpovědi na otázky)

K.M.Maurer: Vznik a vývoj učebního plánu waldorfské školy

K.M.Maurer: Jak založit zdravou waldorfskou školu

K.M.Maurer: Vytváření učebního plánu v humanitních předmětech na SŠ

Problematika učebního plánu sedmé až deváté třídy z pohledu českých učitelů

Na kulatém stole zaznělo pět příspěvků, týkajících se organizačních a sociálních aspektů organismu českých a slovenských waldorfských škol:

Jitka Ferencová (lyceum Praha): Řízení školy a přijímání učitelů

JMarie Pavoničová (Brno):Konference a samospráva

Jírovcová, Pavlínová (České Budějovice): Struktura školy

Bajusová: Organizační struktura WŠ Bratislava

Shrnutí diskuse k příspěvkům (dostupné na dotaz)

Věnovali jsme se především těmto otázkám:

  • Jak utvářet zdravý sociální organismus školy?
  • Jak školu efektivně řídit?
  • Jak řešit problémy?
  • Je možné ve škole uskutečnit sociální trojčlennost?
  • Jak nově, živě vytvářet waldorfský učební plán pro potřeby dneška?

Program víkendu ke stažení zde.

P.S.: Dali jsme dohromady všechny zápisy přednášek a kulatých stolů, které máme. U jednotlivých víkendů najdete zápisy z přednášek a diskuzí a odkazy na další literaturu, fotografie, nepublikované texty v elektronické formě apod. Materiály budeme v průběhu ledna postupně doplňovat.