Zde je možné si stáhnout následující zápisy a příspěvky:

Ivan Smolka – Vznik a vývoj lyceí

Břetislav Kožušník – Evropská školská politika

Pavel Kraemer – Vývoj waldorfských středních škol od počátku do dneška

M.Braselman,B.Bläser: O inovativním základním stupni na škole Windrater Talschule 1

M.Braselman,B.Bläser: O inovativním základním stupni na škole Windrater Talschule 2

M.Braselman,B.Bläser: O inovativním středním stupni na škole Windrater Talschule

A. Hattanová: Literatura v 10. ročníku – staré kultury

Peter Kiss – dramatická výchova a divadlo na waldorfské SŠ

Xénia Činčurová – potřebujeme svobodnou školu – k projektu střední školy na Slovensku

Radka Bartáková – jaké je to být třídním učitelem na střední waldorfské škole

Petra Poprocká – K výuce v deváté třídě waldorfské školy (dostupné na dotaz)

Velmi zajímavé jsou úvahy reformního waldorfského učitele Rüdigera Iwana o zkouškách a známkování, o vývoji středních škol od Steinera k dnešku, o zajímavých studentských projektech, o propojení školy a světa práce z jeho knihy „Nové cesty k utváření střední školy“ (úvod knihy zde).

O vzniku a vývoji první waldorfské školy se můžete dočíst v článku Tomáše Zdražila v předloňském čísle časopisu Člověk a dítě.

Zde se můžete dočíst o velmi úspěšném inovativním modelu střední waldorfské školy, kdy je škola velmi těsně propojena se světem práce. Někteří účastníci semináře měli možnost tuto školu v březnu 2011 navštívit. O čemž se můžete dočíst více zde.

 

Velmi zajímavá je úvaha o kladech a záporech portfólií z pera Markuse von Schwanenflügel.

Začátkem roku 2010 se pod vedením Francise van Marise na pražském waldorfském lyceu konal krátký seminář, věnovaný výuce cizích jazyků. Zde najdete zápis – první částdruhá část.

Zde jsou ke stáhnutí podněty Rudolfa Steinera k učení cizích jazyků, jedná se o tzv. Stockmeyerův učební plán.

Také bychom chtěli upozornit, že poslední číslo časopisu Člověk a výchova (4/2010) je věnované výuce divadla na waldorfské škole – další informace jsou zde.

Pozvánka na víkend:

Ve středu 27.10. začíná v 18.30 v budově waldorfského lycea v Praze třídenní intenzivní seminář, jehož program najdete zde. Tento seminář je určen nejen budoucím učitelům. Snad ještě více je zaměřen na učitele, kteří již celou řadu let na českých waldorfských školách pracují. Chtěli bychom se totiž tentokrát zamyslet nad celkovým směřováním našich škol, nad tím čeho bylo a čeho ještě nebylo dosaženo. V souvislosti s tím se také budeme zabývat otázkou propojení základní a střední školy, které bychom chtěli prohloubit. Učitelé ze základních škol se přesněji dozvědí, co a jak se učí na waldorfských lyceích, učitelé středního stupně si zase doplní představu o to, čím děti prošly či měly projít na základní škole. Abychom získali inspiraci pro budoucnost, rozhlédneme se po nejnovějších trendech ve vzdělávání a na trhu práce v Evropě a podíváme se na nové netradiční typy waldorfských škol v Německu, Švýcarsku a Skandinávii. Pro náš seminář se nám podařilo získat dva učitele z jedné z nejzajímavějších a nejinovativnějších waldorfských škol v Evropě:

Matthias Braselmann a Bärbel Bläser jsou oba zakládající učitelé Windrather Talschule v německém Porůří. Tato škola patří mezi nejzajímavější a nejoriginálnější waldorfské školy v Evropě. Její vzdělávací profil (http://www.windrather-talschule.de/pdf/WTS_Info.pdf) je velmi vědomě zaměřen na rozvoj vůle, už od malička se děti učí nejen se učit, ale i pracovat, školní výuka je velmi těsně propojena se zemědělskou a řemeslnou prací, už v malém věku děti přebírají zodpovědnost za určité úkoly, ve vyšších třídách se seznamují i s dnešními moderními pracovními postupy, absolvují celou řadu praktik ve vnějším světě. Výuka se postupně více a více individualizuje, pouze menší část výuky probíhá frontálně, studenti střední školy jak v praktických tak v teoretických předmětech pracují v malých skupinkách na projektech, kde se učí sami si stanovit určitý cíl, vypracovat plán práce a pak vytrvat, stanoveného cíle skutečně dosáhnout. Každý rok stráví mnoho týdnů mimo školu na praktikách a v zahraničí.(podrobněji ke konceptu střední školy viz http://www.windrather-talschule.de/windrather_talschule/oberstufe/strukturelemente.html).

Matthias Braselmann a Bärbel Bläser se s námi na svých přednáškách nejen podělí o své bohaté zkušenosti, ale budou nás též doprovázet na pracovních skupinách, kde se budeme zabývat především aktuální situací na českých školách. My všichni bojujeme s problémy jako oslabená vůle dětí, problematičnost výuky s žáky s různou úrovní nadání a zájmu, nedostatečné propojení s vnějším světem. Tyto a jiné otázky bychom měli konečně začít systémově řešit, a v tom nás učitelé z Windather Talschule mohou výrazně pomoci.

Pracovní skupiny k předmětům (rozdělíme se skupinu jazykově-humanitní a přírodovědně-uměleckou) budou vycházet z konkrétní prezentace hlavních cílů a obsahů výuky v 5.-12.třídě. Cílem by mělo být porovnat si takto stanovené vysoké cíle s realitou, najít co nefunguje, proč a jak to napravit. Většina hlavních problémů není specificky vázáno k jednomu předmětu, dané řešení nalezené u jednoho předmětu se často dá přenést i na některé jiné předměty.

 

Podrobnější prezentaci výuky pro Vás budou mít připraveni: Dušan Pleštil (Přírodověda na základním a středním stupni), Břetislav Kožušník a Adéla Hattanová (Dějepis a Literatura na obou stupních), Cizí jazyky a výjezdy do zahraničí (Pavel Kraemer), Kateřina Gavlasová a Ivan Smolka (umění a řemeslo na obou stupních). Předpokládáme, že každý z Vás s něčím bojuje, má nějaké konkrétní dotazy. Na ně bychom chtěli reagovat a snažit se je nějakým způsobem začít řešit. Mnohé věci člověk nemůže vyřešit sám, leckdy je nutné pohnout s celou zaběhlou strukturou školy. Proto je třeba se setkávat i mezipředmětově.Každý z nás je unavený, pokud ale některé z hlubších problémů vyřešíme, bude to mít za důsledek méně unavenosti a více nadšení z výuky.

Tentokrát o něco posílíme uměleckou složku – na zpívání jsme pozvali Tsiru Jirout, která studovala klasickou hudbu a hru na klavír v Tbilisi a v Mnichově, a v současné době v Mnichově dokončuje studium waldorfské hudební metodiky. Působí na waldorfském lyceu v Praze. Na tomto a dalších seminářích s námi bude každé ráno a večer zpívat.

Velmi intensivní bude třídenní divadelní kurz. Peter Kiss, z nejstarší maďarské waldorfské školy, která jako jediná ve východním bloku byla založena ještě před pánem komunismu, má mnoholetou zkušenost s výukou divadla jak na základní škole tak i na střední. Inscenoval celou řadu různých divadelních her a postupně na základě svých bohatých zkušeností vyvinul učební plán dramatické výchovy na waldorfské škole. Protože divadlo může mít, především v době puberty, naprosto klíčový význam pro vývoj mladého člověka a pro znovunalezení sebe a motivace k učení, dáme tomuto tématu větší prostor. V praxi však vůbec nebývá snadné tento cíl uskutečnit, je třeba mít správnou metodu….